พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ (วัชรินทร์) | พระสังฆาธิการ

พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ (วัชรินทร์ ,ดร.)


 
อายุ ๖๓ ปี
วัด วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,725

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
 เจ้าคณะแขวงทวีวัฒนาที่มา


เพจ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook