พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ) | พระสังฆาธิการ

พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)


 
วัด วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,243

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์
 เลขานุการเจ้าคณะเขตสายไหม
 รองเจ้าคณะแขวงสายไหม
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook