พระครูปริยัติคุณาทร (องอาจ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูปริยัติคุณาทร (องอาจ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)


 
วัด วัดคลองบ้านใหม่
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 900

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
 เจ้าอาวาสวัดคลองบ้านใหม่

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นเอก ที่ พระครูปริยัติคุณาทร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook