พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์ (สมจิตร์ ฐานวุฑโฒ) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์ (สมจิตร์ ฐานวุฑโฒ)


 
เกิด ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
อายุ ๕๐ ปี
อุปสมบท ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
พรรษา ๒๗
วัด วัดสุทธาโภชน์
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,168

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์ มีนามเดิม สมจิตร์ แสงคง เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ มารดาชื่อนางคล้าย บิดาชื่อนายสมศักดิ์ ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ ๑ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ วัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูบวรวิมุติ วัดไพชยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักษ์ หนุน โชติโย วัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสถิตปัญญาภรณ์ วัดราษฎร์บำรุงคลองสอง แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๕๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนเขตลาดกระบัง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมที่มา


วัดสุทธาโภชน์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook