พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) | พระสังฆาธิการ

พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ)


 
เกิด ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 11,622

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวัชรรังษี มีนามเดิมว่า เอี่ยม สุภราช เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖ เกิดที่บ้านพังตรุ หมู่ที่ ๑ (สมัยนั้นทั้ง บ้านพังตรุ มีหมู่เดียว) ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี บิดาชื่อ นายกรุย สุภราช มารดาชื่อ นางแคล้ว สุภราช (ศรีสุข) อาชีพทำนาข้าว


การศึกษาช่วงปฐมวัย

     เรียนหนังสือ ที่โรงเรียน วัดพังตรุ เมื่อจบ ป.๒ บิดาได้ถึงแก่กรรม อยู่กับมารดา ทำนาเลี้ยงชีพ ป่วยหนัก มารดาถึงจุดธูปเทียนบนว่า ถ้าหาย จะให้บวชเณร ๗ วัน แล้วก็หาย ได้เรียนหนังสือ จนจบชั้น ป.๔ (สมัยนั้น โรงเรียนใกล้บ้านมีแค่ ป.๔) ไม่ทันได้บวชแก้บน มารดาก็ ถึงแก่กรรม จึงต้องอยู่กับยาย และน้าสาว (น้าเยื้อน) ป่วยหนักอีก จึงเล่าเรื่องแม่บนให้ยายฟัง ยายจึงบนต่อ เพิ่มให้อีก ๗ วัน รวม ๑๔ วัน ไม่ช้าก็หายป่วย


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ยายได้พาบวชแก้บน ที่วัดสาลวนาราม (ดอนตาเพชร) อำเภอพนมทวน และยายได้ฝากไว้กับหลวงพ่อซ้ง (พระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบลพนมทวน) ในความอุปถัมภ์ของครอบครัว นายเปลี่ยน - นางละเอียด สืบนาค บ้านใกล้วัด ครบ ๑๔ วันแล้ว ไม่สึก ขออยู่ต่อ

     อุปสมบท เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่วัดเบญพาด (ใกล้ญาติพังตรุ) อำเภอพนมทวน โดยมี พระปลัดซ้ง วัดสาลวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเพิ่ม วัดดอนงิ้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เหลือ วัดสาลวนาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม

มรณกาล


     พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สิริอายุ ๘๙ ปี พรรษา ๗๐

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูอรุณธรรมรังษี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวัชรรังษี พุทธมนต์พิธีธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๒ ข, ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
เพจ มนต์พิธี พระครูอรุณธรรมรังษี - เอี่ยม สิริวณฺโณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook