พระครูอุทัยสุตกิจ (สุทัน จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูอุทัยสุตกิจ (สุทัน จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๔)


 
วัด วัดลานสัก
ท้องที่ อุทัยธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.บ., Ph.D.


VIEW : 3,235

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอลานสัก
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี [1]
 เจ้าอาวาสวัดลานสักที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูอุทัยสุตกิจ วัดลานสัก ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เพจ ธรรมะสว่างใจ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook