พระครูวินัยธร วรชัต ปยุตฺโต | พระสังฆาธิการ

พระครูวินัยธร วรชัต ปยุตฺโต


 
วัด วัดป่ารัตนมงคล
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 520

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนมงคล
 เจ้าคณะตำบลศิลา (ธ)ที่มา


ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook