พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๓
วัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพุทธิวงศมุนี มีนามเดิมว่า บำรุง มากก้อน เกิดเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ วัดกระบังมังคลาราม ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดกระบังมังคลาราม โดยมีพระพิศาลธรรมภาณี เป็นอุปัชฌาย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๕

งานเผยแผ่

รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี ศรีปาพจนาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนกวี เมธีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานุวัตร พิพัฒน์กิจจานุยุต พุทธชินราชวรธาดา ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพุทธิวงศมุนี ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธํารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook