พระครูเวฬุวันสถิต (วิศาล วิสารโท) | พระสังฆาธิการ

พระครูเวฬุวันสถิต (วิศาล วิสารโท)


 
มรณภาพ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดเวฬุวัน
ท้องที่ ยะลา
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 575

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา

มรณกาล


     พระครูเวฬุวันสถิต (วิศาล วิสารโท) มรณภาพด้วยโรคหัวใจโต เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลยะลา

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูเวฬุวันสถิต [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๔๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook