พระครูอรุณธรรมาภินันท์ (ชุมพร สนฺตสีโล) | พระสังฆาธิการ

พระครูอรุณธรรมาภินันท์ (ชุมพร สนฺตสีโล)


 
เกิด ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
อายุ ๕๑ ปี
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
พรรษา ๒๓
วัด วัดป่าอรุณธรรม
ท้องที่ กาฬสินธุ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 281

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูอรุณธรรมาภินันท์ มีนามเดิมว่า ชุมพร ภูแซมศรี เกิดเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เวลา ๑๔.๔๐ น ณ วัดป่าธรรมนิมิตโพธิ์เก้า ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระครูจิตฺตสังวรคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุรีวรธรรม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระณรงค์ศักดิ์ ฐิตวีโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่าอรุณธรรม

สมณศักดิ์


๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูอรุณธรรมาภินันท์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook