พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต) - พระสังฆาธิการ

พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต)


 
เกิด ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๐
พรรษา ๔๒
มรณภาพ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดชุมนุมศรัทธา
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทสามัญ
 รองเจ้าอาวาสวัดชุมนุมศรัทธา
 เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธ)
 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง

มรณกาล


     พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต) มรณภาพด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูอาทรธรรมนาถ
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปฐมคณาจารย์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook