พระครูสาครพัฒนานุรักษ์ (ชาญศักดิ์ อุตฺตโม) | พระสังฆาธิการ

พระครูสาครพัฒนานุรักษ์ (ชาญศักดิ์ อุตฺตโม)


 
เกิด ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
อายุ ๖๒ ปี
อุปสมบท ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พรรษา ๓๑
วัด วัดพันท้ายนรสิงห์
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 213

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูสาครพัฒนานุรักษ์ มีนามเดิมว่า ชาญศักดิ์ เสือคง เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ บิดา นายเต๋อ มารดา นางช้วน เสือคง บ้านเลขที่ ๒๔/๑ หมู่ ๑ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัด พันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้านรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พระอุปัชฌาย์ พระครูวิบูลธรรมวัตร วัดราษฎรรังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัดพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พระครูวิบูลธรรมวัตร วัดราษฎรรังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูใบฎีกา เฉลิม วัดราษฎรรังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการกุ่น วัดพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดพันท้ายนรสิงห์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระธรรมธร
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสาครพัฒนานุรักษ์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร [จำนวน ๑,๒๒๗ รูป ๑. พระมหาขาบ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๕๖ ข, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๑๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook