พระอธิการบุญเลิศ สมจิตฺโต | พระสังฆาธิการ

พระอธิการบุญเลิศ สมจิตฺโต


 
วัด วัดทุ่งสว่างอารมณ์
ท้องที่ ร้อยเอ็ด
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 104

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างอารมณ์


ผู้แนะนำข้อมูล


Suwatsan Thongfueang


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook