พระครูปลัด กิติกร สุทฺธสีโล | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด กิติกร สุทฺธสีโล


 
เกิด ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙
อายุ ๒๗ ปี
อุปสมบท ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พรรษา
วัด วัดหัวสะพานทางโค้ง
ท้องที่ ศรีสะเกษ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 224

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” สาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๕

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหัวสะพานทางโค้ง
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะตำบลเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดหัวสะพานทางโค้ง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการสนามสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี สนามสอบอำเภอกันทรลักษ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชสุเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย วัดภูตูมวนาราม

ผู้แนะนำข้อมูล


กิตติศักดิ์ สกุลสม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook