พระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก ป.ธ.๘)


 
วัด วัดเจ้ามูล
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 484

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สมณศักดิ์


๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรเวที ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๑๘ ข, ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๒
สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook