พระเฉลิมชัย สิริวณฺโณ | พระสังฆาธิการ

พระเฉลิมชัย สิริวณฺโณ


 
อายุ ๕๓ ปี
พรรษา ๒๔
วัด วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา
ท้องที่ สหรัฐอเมริกา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 178

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น พระธรรมทูต ณ วัดนิเทศศาสนคุณฟลอริดา [1]ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ (ธรรมยุต)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook