พระอธิการไพฑูรย์ อโสโก | พระสังฆาธิการ

พระอธิการไพฑูรย์ อโสโก


 
วัด วัดป่าแกสว่างธรรม
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 233

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่าแกสว่างธรรม


ผู้แนะนำข้อมูล


สิริพงศ์ วงษ์สิงห์ : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook