พระครูสันติธรรมญาณ (หนูจันทร์ กนฺตสีโล) | พระสังฆาธิการ

พระครูสันติธรรมญาณ (หนูจันทร์ กนฺตสีโล)


 
เกิด ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
พรรษา ๔๗
มรณภาพ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดศิริวัฒนา
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 124

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสันติธรรมญาณ มีนามเดิมว่า หนูจันทร์ รัตนขันแสง เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน๙ ปีวอก ที่บ้านดอนกอก ตำบลบ้านจีต อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โยมบิดามารดาชื่อ นายสิงห์–นางสิม รัตนขันแสง เรียนหนังสือจบชั้น ป.๔ ที่โรงเรียนบ้านโนนถั่วดิน ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ พัทธสีมาวัดอัมพวัน บ้านม่วง ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูประภัสสรศีลคุณ (หลวงปู่ทัน ปภัสสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์ บุณนาค อุตฺตโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการบุญฤทธิ์ สุเมโธ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหาน (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดศิริวัฒนา
 เจ้าคณะอำเภอหนองหาน (ธ)

มรณกาล


     พระครูสันติธรรมญาณ (หนูจันทร์ กนฺตสีโล) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๔.๐๐ น. สิริรวมอายุได้ ๘๓ ปี พรรษา ๔๗ที่มา


108prageji.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook