พระอธิการเฟื่องฟู ฐานวุฑฺโฒ | พระสังฆาธิการ

พระอธิการเฟื่องฟู ฐานวุฑฺโฒ


 
วัด วัดนกเหาะ
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.ม.


VIEW : 136

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดนกเหาะ
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook