พระครูปลัด ชัยยา โชติธมฺโม | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด ชัยยา โชติธมฺโม


 
เกิด ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
อายุ ๔๔ ปี
อุปสมบท ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรษา ๑๒
วัด วัดบรมสุข
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 140

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดบรมสุข

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น กรรมการสถานศึกษา รร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการสนามสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี สนามสอบอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระราชาคณะชั้นเทพ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชาคณะชั้นราช

ผู้แนะนำข้อมูล


Kittipatdhana Jirawatdhanachaiyakula
กิตติศักดิ์ สกุลสม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook