พระครูวินัยธร สมชาย ปุปฺผโก | พระสังฆาธิการ

พระครูวินัยธร สมชาย ปุปฺผโก


 
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 309

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร [1]ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook