พระมหาถวิล อนุภาโส ป.ธ.๖ | พระสังฆาธิการ

พระมหาถวิล อนุภาโส ป.ธ.๖


 
เกิด ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒
มรณภาพ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑
วัด วัดโพธิ์นิมิต
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 290

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมหาถวิล อนุภาโส มีนามเดิมว่า ถวิล เผือกสุวรรณ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ บ้านสาร ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นามบิดา มารดา นายหนู เผือกสุวรรณ นางบุญ เผือกสุวรรณ (ทองโมถ่าย)

มีพี่น้องจำนวน ๘ คน
     ๑. นายถนอม เผือกสุวรรณ
     ๒. นายถวิล เผือกสุวรรณ (พระมหาถวิล)
     ๓. นายสวัสดิ์ เผือกสุวรรณ
     ๔. นางมะลิ เผือกสุวรรณ
     ๕. นางซ้อน เผือกสุวรรณ
     ๖. นางพิมล เผือกสุวรรณ
     ๗. นายจำรัส เผือกสุวรรณ
     ๘. นางกัลยา เผือกสุวรรณ


อุปสมบท

     อุปสมบท (อายุ ๒๑ ปี) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒ เวลา ๑๔.๕๐ น. ณ พัทธสีมา วัดทุ่ง โดยมี พระวินัยธรฤทธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดมี ปิยสีโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระซ้อน ปิยธมฺโม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสารภีอุทิศ
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิมิต

มรณกาล


     พระมหาถวิล อนุภาโส ป.ธ.๖ มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เวลา ๑๔.๕๐ น. ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย สิริอายุ ๗๐ ปีที่มา


หนังสือพุทธศาสนาประดิษฐานในประเทศศรีลังกา ของพระศรีธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จัดพิมพ์พิเศษเป็นที่ระลึกพิธีปลงศพ พระมหาถวิล อนุภาโส.

ผู้แนะนำข้อมูล


ภูมิ ถิรจิตฺโต : เรียบเรียบ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook