พระมหาวสันต์ เตชธโร ป.ธ.๖ | พระสังฆาธิการ

พระมหาวสันต์ เตชธโร ป.ธ.๖


 
อายุ ๓๑ ปี
พรรษา ๑๑
มรณภาพ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดศรีเมือง
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.


VIEW : 231

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
 เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา

มรณกาล


     พระมหาวสันต์ เตชธโร ป.ธ.๖ มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อายุ ๓๑ ปี ๘ เดือน ๑๗ วัน พรรษา ๑๑
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook