พระครูจุฬามุนี (เริก) | พระสังฆาธิการ

พระครูจุฬามุนี (เริก)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๑
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๒
พรรษา ๔๕
มรณภาพ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗
วัด วัดสุบรรณนิมิตร
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 475

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูจุฬามุนี มีนามเดิมว่า เริก ไม่ปรากฏนามสกุล เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๑ ชาติภูมิ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๒ ไม่ปรากฏนามพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร
ก่อน พ.ศ. ๒๔๔๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๔๓  เป็น เจ้าคณะเมืองชุมพร

พระครูจุฬามุนี กับ โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลชุมพร


     พ.ศ. ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) มีโรงเรียนอยู่ในวัดสุบรรณนิมิตร เมืองชุมพร เด็ก ๆ ได้อาศัยกุฏิพระและโคนต้นจันทร์เป็นที่เล่าเรียนหนังสือ ต่อมาได้อาศัยโรงทิมซึ่งสร้างขึ้นใช้ในการบำเพ็ญกุศลศพพระยาเพชรกำแหงสงคราม (ยัง) เจ้าเมืองชุมพร พระครูจุฬามุนี (เริก) เจ้าอาวาสรู้สึกสมเพชพวกเด็กนักเรียนเป็นอันมาก จึงสร้างโรงเรียนให้หลังหนึ่ง ทางการเรียกชื่อว่าโรงเรียนวัดสุบรรณนิมิตร ปีนั้นเมืองชุมพร ยกฐานะเป็นมณฑลชุมพร และมีคำสั่งให้ โรงเรียนวัดสุบรรณมิตรเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลชุมพรด้วย ต่อมาพัฒนา เป็นโรงเรียนศรียาภัย

     พ.ศ. ๒๔๕๖ โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลชุมพร (วัดสุบรรณนิมิตร) จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๒-๓ และมัธยมปีที่ ๑-๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๖๐ คน ส่วนที่วัดราชคฤห์ดาวคะนอง (วัดท่าตะเภาเหนือ) เปิดสอนประถมปีที่ ๑ จบประถมปีที่ ๑ แล้วมาต่อ ป.๒ ที่วัดสุบรรณนิมิตร สองโรงเรียนนี้จึงเป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนศรียาภัย

มรณกาล


     พระครูจุฬามุนี (เริก) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ด้วยโรคชรา สิริอายุ รวม ๖๖ ปี พรรษา ๔๕

     วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ส่งหีพเพลิงไปพระราชทานเพลิงศพ พระครูจุฬามุนี (เริก) เจ้าคณะเมืองชุมพร ที่วัดสุบรรณนิมิตต์ พระราชทานเงินเงิน ๑๐๐๐ สตางค์ผ้าขาว ๒ พับ

สมณศักดิ์


ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็น พระปลัด ฐานานุกรม เจ้าคณะใหญ่เมืองชุมพร
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะใหญ่เมืองชุมพร ที่ พระครูจุฬามุนี

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook