พระครูจุฬามุนี (ม่วง) | พระสังฆาธิการ

พระครูจุฬามุนี (ม่วง)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๖๒
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๘๗
พรรษา ๕๒
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๔๒
วัด วัดนิคมาราม
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 381

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูจุฬามุนี มีนามเดิมว่า ม่วง ไม่ปรากฏนามสกุล เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๒ ชาติภูมิ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๗ ไม่ปรากฏนามพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดนิคมาราม (คาดว่าเป็น วัดท่ายางเหนือ)
ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๓๓  เป็น เจ้าคณะใหญ่เมืองชุมพร

มรณกาล


     พระครูจุฬามุนี (ม่วง) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒ ด้วยโรคชรา สิริอายุ รวม ๘๐ ปี พรรษา ๕๒

สมณศักดิ์


ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็น พระวินัยธรรม ฐานานุกรม เจ้าคณะใหญ่เมืองชุมพร(ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๒)
พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะใหญ่เมืองชุมพร ที่ พระครูจุฬามุนี

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook