พระจิตศักดิ์ ฐานุตฺตโม | พระสังฆาธิการ

พระจิตศักดิ์ ฐานุตฺตโม


 
วัด วัดพุทธรังษี โซล
ท้องที่ ประเทศเกาหลีใต้
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 237

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี โซล
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook