พระครูอนุกูลสุวรรณากร (สมควร อธิปุญฺโญ) - พระสังฆาธิการ

พระครูอนุกูลสุวรรณากร (สมควร อธิปุญฺโญ)


 
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดพระรูป
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพระรูป

มรณกาล


     พระครูอนุกูลสุวรรณากร (สมควร อธิปุญฺโญ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๒๐ น. ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สิริอายุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๕

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูอนุกูลสุวรรณากร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook