พระครูเมธังกรญาณ (ป๊อก ธมฺมปญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระครูเมธังกรญาณ (ป๊อก ธมฺมปญฺโญ)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๕
อายุ ๘๑ ปี
พรรษา ๖๐
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๗๖
วัด วัดพระสิงห์
ท้องที่ เชียงราย
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,228

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูเมธังกรญาณ มีนามเดิมว่า ป๊อก นันต๊ะรัตน์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๕ เป็นบุตร พ่อส่างนันต่า แม่บัวคำ นันต๊ะรัตน์


อุปสมบท

     อุปสมบท ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ณ วัดพระสิงห์ เชียงราย โดยมี พระมหาอินตา เจ้าอธิการวัดพระสิงห์ในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า ธมฺมปญฺโญ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๔๗๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๗๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

มรณกาล


     พระครูเมธังกรญาณ (ป๊อก ธมฺมปญฺโญ) มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ด้วยโรคชรา สิริอายุ ๘๑ ปี พรรษา ๖๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูเมธังกรญาณ

ผู้แนะนำข้อมูล


สามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook