เจ้าอธิการสุรเชษฐ์ อิทฺธิเตโช | พระสังฆาธิการ

เจ้าอธิการสุรเชษฐ์ อิทฺธิเตโช


 
อายุ ๖๓ ปี
พรรษา ๑๒
วัด วัดศิริทรงธรรม
ท้องที่ หนองบัวลำภู
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.


VIEW : 390

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดศิริทรงธรรม
 เจ้าคณะตำบลนาด่าน

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ ๒๑ [1]ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ ๒๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook