พระครูอินทเขมา (ห้อง พุทฺธสโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูอินทเขมา (ห้อง พุทฺธสโร)


 
เกิด ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๘๘
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๐๙
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙
วัด วัดช่องลม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 743

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูอินทเขมา เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๘๘ ที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ แสง โยมมารดาชื่อ นาค (แต่บทความของอาจารย์เภา ศกุนตะสุตที่ท่านได้บันทึกในหนังสืออาณาจักรพระเครื่องว่าโยมบิดาท่านเป็นคนจีนชื่อ แป๊ะ โยมมารดาชื่อ ขำ อยู่ที่บ้านท่าเสา อำเภอเมือง)


อุปสมบท

     เมื่อท่านอายุครบบวช(ปี พ.ศ. ๒๔๐๙) ได้อุปสมบท ณ วัดช่องลม โดยมี ท่านเจ้าอาวาส วัดช่องลมในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัด จันทร์ วัดพญาไม้ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่อเรือง วัดท้ายเมือง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “พุทฺธสโร

     เมื่อท่านบวชแล้ว หลวงพ่อท่านประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และบำเพ็ญ ศาสนกิจของสงฆ์ถูกต้องตามพุทธบัญญัติทุกประการ จนกระทั่งมรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ มีอายุได้ ๘๑ ปี เนื่องจากท่านปฏิบัติเคร่งในพระธรรมวินัย ทรงศีลาจริยาวัตร ปฏิบัติิศาสนกิจโดยมิขาดตกบกพร่อง

     เมื่อท่านได้เป็นสมภารปกครองวัด ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิและอื่น ๆอีกมากมาย คณะสงฆ์เห็นคุณงามความดีของท่าน จึงแต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๒๓ - ๒๔๖๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดช่องลม
พ.ศ. ๒๔๕๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๖๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี กิตติมศักดิ์

มรณกาล


     พระครูอินทเขมา (ห้อง พุทฺธสโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอินทเขมา ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด

ที่มา


naklangbolan.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook