พระราชมงคลวชิรสาร (ชอุ้ม กตสาโร) | พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลวชิรสาร (ชอุ้ม กตสาโร)


 
เกิด ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๗๓
วัด วัดตะเคียนเลื่อน
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 682

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชมงคลวชิรสาร มีนามเดิมว่า ชอุ้ม สังข์เดช เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเส็ง บิดาชื่อ นายช้อน สังข์เดช มารดาชื่อ นางน้อย สังข์เดช ที่บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๒ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู ณ พัทธสีมาวัดตะเคียนเลื่อน โดยมี พระเทพคุณาภรณ์ ในขณะนั้นมีสมณศํกดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่พระครูนิทานโพธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง วัดโพธาราม ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน

สมณศักดิ์


๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลวชิรสาร สุวิธานศาสนวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook