พระครูทักษิณานุกิจ (เสงี่ยม อาริโย) - พระสังฆาธิการ

พระครูทักษิณานุกิจ (เสงี่ยม อาริโย)


 
เกิด ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๗
วัด วัดห้วยจระเข้
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook