พระครูอุทุมพรวชิรพิทักษ์ (สุธีร์ ภูริปญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระครูอุทุมพรวชิรพิทักษ์ (สุธีร์ ภูริปญฺโญ)


 
วัด วัดอุทุมพร
ท้องที่ กำแพงเพชร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 429

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดอุทุมพร
 เจ้าคณะตำบลท่าขุนราม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูอุทุมพรวชิรพิทักษ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook