พระครูนันทสมณาจารย์ (ธิ) | พระสังฆาธิการ

พระครูนันทสมณาจารย์ (ธิ)


 
วัด วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
ท้องที่ น่าน
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 680

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ

สมณศักดิ์


๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมรัตนโพธิ

ผู้แนะนำข้อมูล


พระครูสังฆรักษ์ จักรพล สุเมโธ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook