พระมหาสายติ่ง ฐิตสจฺโจ ป.ธ.๘ | พระสังฆาธิการ

พระมหาสายติ่ง ฐิตสจฺโจ ป.ธ.๘


 
เกิด ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
พรรษา ๔๖
มรณภาพ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
วัด วัดโพธาราม
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘


VIEW : 396

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมหาสายติ่ง ฐิตสจฺโจ มีนามเดิมว่า สายติ่ง บรรณา เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ ๒๔๖๖ ณ บ้านเลขที่ ๓๒๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะแม ณ วัดส้มเสี้ยว ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิปุณธรรมธร (สังวาล) วัดส้มเสี้ยว อำเภอบรรพตพิสัย เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดส้มเสี้ยว อำเภอบรรพตพิสัย
พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค สำนักเรียนวัดโพธาราม อำเภอนครสวรรค์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น ผู้ทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสด้านการปกครองวัดโพธาราม
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ

มรณกาล


     พระมหาสายติ่ง ฐิตสจฺโจ ป.ธ.๘ มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ สิริอายุได้ ๖๖ ปี พรรษา ๔๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ที่มา


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook