พระครูปลัด สอ ขนฺติโก | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด สอ ขนฺติโก


 
เกิด ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๘
อายุ ๑๑๔ ปี
พรรษา ๙๔
มรณภาพ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดโพธิ์ศรี
ท้องที่ นครพนม
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 520

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook