พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ (มนต์สันต์ สุเมโธ) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ (มนต์สันต์ สุเมโธ)


 
อายุ ๖๙ ปี
พรรษา ๔๘
มรณภาพ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 898

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ (มนต์สันต์ สุเมโธ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๐๙.๒๐ น. ด้วยโรคสภาวะหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครที่มา


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง กรุงเทพมหานครถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook