พระครูวิมลสุทธิสาร (ประพันธ์ วิสุทฺธิสาโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิมลสุทธิสาร (ประพันธ์ วิสุทฺธิสาโร)


 
อายุ ๙๐ ปี
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดดอนยายหอม
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนยายหอม
 เจ้าคณะตำบลดอนยายหอม

มรณกาล


     พระครูวิมลสุทธิสาร (ประพันธ์ วิสุทฺธิสาโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิริอายุ ๙๐ ปี พรรษา ๖๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook