พระครูวินัยธร ใย กิตฺติธโร - พระสังฆาธิการ

พระครูวินัยธร ใย กิตฺติธโร


 
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๘๕
วัด วัดบางช้างใต้
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๘๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางช้างใต้
พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น เจ้าคณะหมวด
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น กรรมการศึกษา
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น พระครูกรรมการศึกษา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระครูวินัยธร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook