พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ (วิชาญ ชุติปญฺโญ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ (วิชาญ ชุติปญฺโญ ป.ธ.๗)


 
วัด วัดนางนอง วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,363

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร

สมณศักดิ์


เป็น พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ ฐานานุกรมใน พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผจล.วัดไตรมิตรวิทยาราม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook