พระครูพิศาลอรัญญเขตร (บุญมี พิสารธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระครูพิศาลอรัญญเขตร (บุญมี พิสารธมฺโม)


 
วัด วัดกลาง
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 969

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดกลาง
 เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นที่มา


วัดกลาง จ.ขอนแก่น - Wat Klang, Khon Kaen


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook