พระมหามงคล โกสลฺโล ป.ธ.๗ | พระสังฆาธิการ

พระมหามงคล โกสลฺโล ป.ธ.๗


 
อายุ ๗๕ ปี
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดเขาวงก์
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 587

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเขาวงก์

มรณกาล


     พระมหามงคล โกสลฺโล ป.ธ.๗ มรณภาพด้วยความชรา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๕๕ที่มา


กลุ่ม สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook