พระราชวชิราภิรม (สนุ่น อธิปุญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิราภิรม (สนุ่น อธิปุญฺโญ)


 
เกิด ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๘๘
วัด วัดศรัทธาภิรม
ท้องที่ สิงห์บุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 1,311

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชวชิราภิรม มีนามเดิมว่า สนุ่น แดงสกุล เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ (ปีจอ) ที่บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นบุตรชายคนโต ของโยมบิดา เปรม กับโยมมารดา ไปล่ แดงสกุล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ พัทธสีมาวัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระครูสุจิตธรรมธัช (สาย สุจิตฺโต) วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปัญญาธิคุณ (เจิม) วัดศรัทธาภิรม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูศรีจันทโสภิต (ชั้ว) วัดชันสูตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียน คณะจังหวัดสิงห์บุรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรัทธาภิรม
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการกำกับการสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสัทธาโสภิต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิราภิรม อุดมธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๔
เพจ วัดศรัทธาภิรม จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาณัฐพงศ์ กิตฺตินาโค


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook