พระไวพจ ภูริปญฺโญ | พระสังฆาธิการ

พระไวพจ ภูริปญฺโญ


 
เกิด ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
อายุ ๕๑ ปี
อุปสมบท ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรษา ๑๓
วัด วัดศรีจอมมณี
ท้องที่ มุกดาหาร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 539

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดศรีจอมมณี
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook