พระราชภาวนาวัชรมุนี วิ. (เอนก ยสทินฺโน) | พระสังฆาธิการ

พระราชภาวนาวัชรมุนี วิ. (เอนก ยสทินฺโน)


 
เกิด ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๑๐
พรรษา ๕๗
วัด วัดป่าไทรงาม
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,736

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชภาวนาวัชรมุนี วิ. มีนามเดิมว่า เอนก อยู่สุข เกิดเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่บ้านเทพา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ นายเคน อยู่สุข มารดาชื่อ นางสี อยู่สุข เป็นบุตรคนที่ ๔ ในจำนวนพี่น้อง ๙ คน ครอบครัวมีฐานะปานกลางมีพออยู่พอกินไม่ขัดสน ต่อมา บิดาได้พาครอบครัวย้ายไปทำมาหากินที่บ้านเวียงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดแสงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูวิบูลย์ธรรมธาดา อดีตเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมปีที่ ๔ จาก โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

หน้าที่การงาน

     เมื่อได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระโพธิญาณเถรแล้ว ก็ตั้งใจถือวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัยตามแบบอย่างครูอาจารย์ จนได้ชื่อว่าเป็นศิษย์อีกรูปหนึ่ง ที่พระโพธิญาณเถร มีความเมตตาให้ร่วมเดินธุดงค์ตามสถานที่ต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติขัดเกลาตนเอง พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ เป็นศิษย์ที่กตัญญู ให้ความเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระโพธิญาณเถรอย่างเสมอต้นแสมอปลาย มีความเพียรเป็นเลิศ มีวัตรปฏิบัติที่งดงามจนพระโพธิญาณเถรให้ ความไว้วางใจ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูนิโครธธรรมาภรณ์
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชภาวนาวัชรมุนี ศรีวิปัสสนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๔ รูป ๑. พระครูวิบูลธรรมกิจ ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๘ ข, ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๑
พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook