พระมหาศิลป์ พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๔ | พระสังฆาธิการ

พระมหาศิลป์ พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๔


 
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๓๑
วัด วัดวังสำเภาล่ม
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 377

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
 เจ้าคณะตำบลนางบวช
 พระอุปัชฌาย์ที่มา


https://wwspl.wordpress.com/ประวัติ/


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook