พระราชสิทธิโสภณ (สมชัย ธุรวาโห) | พระสังฆาธิการ

พระราชสิทธิโสภณ (สมชัย ธุรวาโห)


 
เกิด ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒
พรรษา ๕๔
วัด วัดตูม
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 4,208

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชสิทธิโสภณ มีนามเดิมว่า สมชัย อารีจิตพานิช เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีฉลู ณ บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ วัดโคกทอง ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระมงคลวราจารย์ วัดโคกทอง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์จวน วัดโคกทอง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูพิศิษฎ์ธรรมนิเทศก์ วัดหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดตูม พระอารามหลวง
 เจ้าคณะอำเภอผักไห่
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวรกิจวิธาน
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิทธิพัฒโนดม [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิโสภณ วิมลวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook