พระธรรมรัตนดิลก (บุญรวม สีลภูสิโต ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมรัตนดิลก (บุญรวม สีลภูสิโต ป.ธ.๕)


 
อายุ ๗๗ ปี
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วัด วัดมหาธาตุ วรวิหาร
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๔๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวชิรโมลี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวรรณมุนี ศรีวชิรเขตคุณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาท มหาธาตุเจติยาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนดิลก สาธกธรรมสุนทร บวรศีลาจารนิวิฐ มหาธาตุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook