พระสังวรานุวงศ์เถร (สอน ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระสังวรานุวงศ์เถร (สอน ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๑๕
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๕
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐
วัด วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 653

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสังวรานุวงศ์เถร มีนามเดิมว่า สอน เกิดเมื่อวันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ ปีวอก จัตวาศก ตรงกับวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๑๕ ชาติภูมิ อยู่หลังวัดสังข์จาย ตำบลท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี บิดาชื่อเอี่ยม มารดาชื่อบัว


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาพระปริยัติธรรม อยู่ที่วัดราชสิทธาราม

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ พัทธสีมา วัดราชสิทธาราม โดยมี สมเด็จพระวันรัตน์ (แดง) วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ) วัดระฆัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสังวรานุวงศ์เถร (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     อุปสมบทแล้ว พรรษานั้น ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ กับพระสัวรานุวงศ์เถร (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม จบสี่ห้องพระกรรม ออกพรรษาแล้วได้ออกสัญจรจาริกธุดงค์ ไปตามสถานที่ต่างๆ กับพระอาจารย์ทุกปีศึกษาพระบาลี และหัดเทศ มหาเวศสันดรชาดก กับพระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม) เฉพาะกัณฑ์ ทานกัณฑ์ กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี ท่านเทศได้ไพเราะเพาะพริ้งนัก ถึงกับถวายเทศหน้าพระที่นั่ง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม

มรณกาล


     พระสังวรานุวงศ์เถร (สอน ป.ธ.๓) มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ สิริอายุ ๘๕ ปี พรรษา ๖๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระสังวรานุวงศ์เถร (เอี่ยม)
พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูปริยัติโกศล
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติโกศล
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ที่ พระสังวรานุวงศ์เถร พระราชทานพัดแฉกพุ่ม ข้าวบิณฑ์

ที่มา


somdechsuk.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook