พระราชสิริวัฒน์ (ทัศน์ ปุญฺญลาโภ) | พระสังฆาธิการ

พระราชสิริวัฒน์ (ทัศน์ ปุญฺญลาโภ)


 
เกิด ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๑
อุปสมบท ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑
มรณภาพ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗
วัด วัดบูรณาราม
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 454

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสิริวัฒน์ มีนามเดิมว่า ทัศน์ ชนะรบ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ภูมิลำเนา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 เจ้าอาวาสวัดบูรณาราม
 เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

มรณกาล


     พระราชสิริวัฒน์ (ทัศน์ ปุญฺญลาโภ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระไพศาลสิริวัฒน์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิริวัฒน์ นิพัทธ์สิรินครกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๘

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook